PARTNERS

Sandvikens IF står bakom Framsteget. Kraften av en stark förening med lång tradition och värderingarna på rätt ställe tar oss långt, men för att kunna erbjuda våra deltagare en riktigt bra upplevelse behöver vi hjälp. Våra aktiviteter i Framsteget aktiverar ca 1 000 deltagare varje vecka. Vårt fokus är att varje deltagare ska göra personliga framsteg och vi vill gärna välkomna fler.

Vill du bli partner till Framsteget? Vi söker efter stolta partners som delar våra värderingar och som också tror att vägen från utanförskap kan gå via våra aktiviteter. Genom ett partnerskap till Framsteget kan företaget förstärka sin position i samhället som ett led i sin satsning på CSR (Corporate Social Responsibility).

Vad händer med företags CSR-satsning och vad innebär det för Framsteget?
 
Vad som händer står skrivet i stjärnorna, men vi kan alltid önska. Vi kommer se mycket, mycket mer kommunikation som tillför tilltänkt målgrupp något – en förhöjd upplevelse, ett behov som fylls, en lösning på ett problem, ett starkt mervärde.
 
Vi kommer se fler företag lyfta fram sina samhällsengagemang och bygga korta eller långa kampanjer runt dessa, s.k. cause marketing. Vi kommer också se fler företag verkligen kliva fram och ta ställning för, eller emot, någon viktig samhällsfråga och driva dessa frågor i ett bredare perspektiv än i ”bara” reklam. Den s.k. syftesdrivna reklamrevolutionen kommer m.a.o. slå igenom på allvar på en bredare front.
 
Som en direkt följd av att fler och fler engagerar sig i CSR, samhällsengagemang eller varför inte ”community engagement” kommer vi också få se att det utvecklas (bättre) mätsystem och värderingssystem för denna typ av engagemang/aktiviteter. Idag placeras många av dessa initiativ i facket att ”bygga varumärke”. Och mäts och värderas därefter. Framtiden kommer ge oss möjlighet att värdera och mäta effekten av samhällsnytta på ett konkret sätt, precis som man idag kan fånga in affärsnytta med ekonomiska mått som kostnadsbesparingar och överskott t.ex. Vi kommer kunna följa, se och värdera effekten av ett företags samhällsinsats.
 
Målet är att se vad effekten av Framstegets arbete är. På ett samhälleligt plan och inte bara i antal sålda produkter/tjänster och ökat gillande för varumärket. Dvs hur många människor lärde sig lite bättre svenska tack vare Framsteget och vilken effekt fick det för dem? Kom de i arbete tidigare och vilken effekt fick i sådana fall det för kommunen där de bor? Kan vi räkna fram detta och sätta kronor och ören på det och överföra detta värde till företaget som gör det, ja då förstår ni att viljan att engagera sig i samhället och skapa samhällsnytta kommer öka lavinartat.
​Doing well by doing good!
 
Källa: Tango Brand Alliance
Din hjälp kan bland annat hjälpa Framsteget att erbjuda:
  • Kostnadsfria, meningsfulla aktiviteter för alla deltagare
  • Mer än 7 000 mellanmål varje år
  • Fotbollskläder och skor till deltagarna i SIF International
  • Utbildning av fler ledare
  • Rekrytering av fler kompetenta ledare
  • Ett bättre och mer aktivt samhälle
  • Motverka utanförskap
  • Främja integration
  • Rörelse och livsglädje

Kontakta Krister Parling, Daniel Carlsson eller anders Eriksson för att diskutera ett samarbete!
Krister Parling 073-236 88 61 parling@sandvikensif.se
Daniel Carlsson 070-576 15 93 daniel@sandvikensif.se
Anders Eriksson070-633 74 84 anders.eriksson@sandvikensif.se

MED STÖD AV


         
 

HUVUDPARTNEROFFICIELLA PARTNERS/STYRGRUPP                      
                       

PARTNERS                   ICA Maxi_Sandviken.jpg

                          

                     

         

 
FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER