Securitas ny nationell CSR-partner i Framsteget!


Securitas Sverige AB har beslutat att stödja Framsteget, Sandvikens IF's bidrag till ett bättre samhälle genom social verksamhet.

Securitas har verksamhet i 53 länder och har cirka 330 000 medarbetare globalt. Att vara en ansvarsfull och stabil arbetsgivare är en prioritet, men företaget måste också bedriva verksamheten på ett etiskt sätt, ta hänsyn till miljöpåverkan och erbjuda högkvalitativa tjänster. Securitas bedriver ansvarsfull och ofta känslig verksamhet. Securitas riktlinjer för värderingar och etik är vägledande i arbetet och hjälper företaget att upprätthålla och främja en hög etisk affärsstandard.

Securitas strävar efter att vara ett ansvarsfullt, ärligt och transparent företag. Securitas tre grundläggande värderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. De fungerar som vägledning för alla medarbetare så att de inger förtroende hos kunder, kollegor och det omgivande samhället och det ingår i företagets strävan att göra livet säkrare.
 
Securitas tar genom sin verksamhet ett stort ansvar i samhället och vill genom sponsringssamarbeten ytterligare förstärka en positiv inverkan på samhället och dess utveckling.

-Vi är mycket glada att knyta en så stark och internationell partner till Framsteget och vi ser fram emot att genom våra gemensamma värdegrunder hjälpa Securitas i sin strävan att vara en intressant, ansvarstagande och engagerad samhällsaktör.

//Krister Parling
SIF Framsteget