Frimurare Orden Gävleborg prisar Framsteget.

På måndagkvällen 27/2 prisades Framsteget, Helges och Heros hos Svenska Frimurare Orden Gävleborg. Sandvikens IF's styrelseledamot Kurt Lindström (2:a från vänster på bilden) var på plats i Gävle och informerade om verksamheten och fick ta emot en check på 15 000 kronor. Vi riktar ett stort tack till Frimurarna i Gävleborg för ert stöd till Framsteget!