Sportfritids v.46

 Måndag 11 November 

Jernvallen A-hallen
Start i kajutan från kl 14.00


Blandade aktiviteter
 Tid: 14.00-16.15

Leda
re: Mohamud, Mike &Rene 

Tisdag 12 November

 

Jernvallen A-hallen
Start i kajutan från kl 14.00

Blandade aktiviteter
Tid: 14.00-16.15

Ledare:  Mohamud, Mike &Rene,

Onsdag 13 November 

 

Jernvallen B-hallen
Start i kajutan från kl 14.00

Blandade aktiviteter
Tid: 14.00-16.15

Ledare: Mohamud,Mike & Rene

Torsdag 14 November

   

Jernvallen A-hallen
Start i kajutan från kl 14.00


 Blandade aktiviteter

Tid:14.00-16.15

Ledare:  Mike, Rene & Simba  ,Fredag 15 November

Dome Gävle !

Start i kajutan kl 14.00


Blandade aktiviteter
Tid:14.00-16.15
Ledare:  Mohamud, Mike, Rene & Delmi
OBS! Ledarna börjar med förberedelser kl.13.30 om inte annan tid är överrenskommet.

Datum: 1 februari - 8 februari